Rólunk

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft., mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja szerinti gazdasági társaság, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (4) bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására irányuló, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával megkötött szerződés alapján látja el a III. kerületben a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást. A Társaság továbbá ellátja az Önkormányzat megbízásából az Önkormányzat tulajdonában álló Matróz utcai parkoló üzemeltetését is.

A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés ide kattintva érhető el.

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. működését elsődlegesen az alábbi jogszabályok határozzák meg:

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,

– Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről,

– Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010.   (VI. 4.) rendelet 2022. szeptember 5. napjától hatályos módosítása.

 

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. nem minősül közigazgatási szervnek, így eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései nem irányadóak.

Amennyiben az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. eljárásával nem ért egyet, úgy jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:

Fogyasztóvédelmi Hatóság (fogyasztovedelem.kormany.hu)
Békéltető Testület (www.bekeltetes.hu)
Bíróság (www.birosag.hu)