Fontos tudnivalók az online kérelmezésről

FONTOS TUDNIVALÓK AZ ONLINE KÉRELMEZÉSRŐL

Lakossági várakozási hozzájárulást és övezeten kívüli kedvezményt – napi 90 perc ingyenes parkolást Óbuda Kártyával – a III. kerületi állandó lakcímmel, saját üzembentartású, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó hiányában saját tulajdonú és magyar felségjelzésű gépjárművel rendelkező Ügyfeleink kérelmezhetnek az Ügyfélablak rendszerén keresztül, amely az Online kérelmezés menüpont alatt érhető el. Így elkerülhető az Ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézés és várakozás, mivel az igénylés és a befizetés is megoldható az online felületen keresztül.

Az Ügyfélablakon keresztül történő igénylésre maximum három alkalommal van lehetőség. A harmadik sikertelen igénylés utáni kérelem újbóli benyújtása csak személyesen vagy postai úton történhet a költségtérítési díj megfizetése mellett.

A kérelem kitöltése során az adatokat a hivatalos okmányok tartalmával megegyező módon kell megadni. A személyes adatok tekintetében a személyi igazolvány, a lakcím adatokat illetően a lakcímkártya, a gépjármű adataival kapcsolatban pedig a forgalmi engedély a mérvadó. A kérelem benyújtását követően az adatok utólagos korrekciójára az adatok zárt rendszerben történő lekérdezése, illetve kezelése miatt nincs lehetőség.

A költségtérítési díj megfizetése

Az engedély kiadásának egyik feltétele, hogy a kérelmező a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti költségtérítési díjat megfizesse. A költségtérítési díj összege bruttó 2.540 Ft (2.000 Ft + ÁFA) engedélyenként. Amennyiben lakossági várakozási hozzájárulás mellett a kérelmező az Óbuda Kártyával történő napi 90 perc ingyenes parkolást is igényli, úgy az további bruttó 2.540 Ft fizetési kötelezettséget von maga után.

Az engedélyenként befizetendő bruttó 2.540 Ft (Lakossági várakozási hozzájárulás plusz Óbuda Kártya esetén bruttó 5.080 Ft) összeg a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet I. fejezet 2. § b) pontja szerinti költségtérítési díjA költségtérítési díj „a hozzájárulás kiadásának elbírálásával, cseréjével és módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része” és nem éves parkolási díj. Így az a kérelem elutasítása, visszavonása vagy visszaadása esetén sem visszatérítendő és nem időarányosítható, illetve év közben történő kérelmezés esetén is egyösszegben megfizetendő.

Felhívjuk figyelmüket, hogy pótdíjtartozás esetén az engedély nem adható ki. Ilyen esetekben 15 nap áll rendelkezésükre a tartozás kiegyenlítésére. A határidő elmulasztása esetén a kérelem elutasításra kerül.

A költségtérítési díj megfizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

  • Bankkártyás fizetéssel: A fizetés a banki felületre átirányítva teljesíthető, a banki felület által a tranzakció elvégzésére biztosított időtartamon belül. Amennyiben a nyitva álló idő alatt a fizetés teljesítésére nem kerül sor, a kérelmező visszairányításra kerül az Ügyfélablak felületére, ahol újra elindítható a fizetés.
  • Banki átutalással: A fizetés a kérelem befogadásától számított 3 munkanapon belül teljesítendő a kérelem befogadásáról szóló e-mailben megjelölt adatokkal: összeg, számlaszám, közlemény.

A költségtérítési díj az ügyintézést megelőzően is teljesíthető banki átutalással a 12001008-01367726-00300005 számú bankszámlára.

A közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és a befizetés jogcímét! A banki átutalás teljesítéséről szóló igazolást szíveskedjenek magukkal hozni a személyes ügyintézéshez vagy megküldeni az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az átutalások beérkezése, könyvelése és kérelemhez történő párosítása igénybe vehet két-három munkanapot, illetve a beazonosíthatatlan befizetések előzetes értesítés nélkül visszautalásra kerülnek.

Amennyiben a kérelem befogadásától számított 15 napon belül az Ügyfélablak rendszer nem tud teljesített fizetést párosítani a kérelemhez, mert nem került befizetésre az összeg, rossz adatokkal történt a befizetés, kevesebb összeg lett megfizetve stb., vagy a befizetés igazolás nem került bemutatásra, az Ügyfélablak automatikusan elutasítja az engedély iránti kérelmet és automatikus e-mailben értesíti a kérelmezőt.