Fontos tudnivalók az online kérelmezésről

Lakossági várakozási hozzájárulást (lakossági engedély) és övezeten kívüli kedvezményt (napi 90 perc) kérelmezhetnek a III. kerületi állandó lakcímmel, saját üzembentartású * (tulajdonú) és magyar felségjelzésű gépjárművel rendelkező Ügyfeleink az Ügyfélablak rendszerén keresztül, amely az – Online kérelmezés – menüpont alatt érhető el. Így kiküszöbölhető az Ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézés és várakozás, mivel az igénylés és a befizetés is megoldható az online felületen keresztül.

A kérelem kitöltése során az adatokat a hivatalos okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély tartalmával megegyező módon kell megadni. A kérelem benyújtását követően az adatok utólagos korrekciójára az adatok zárt rendszerben történő lekérdezése, illetve kezelése miatt nincs lehetőség.

 

A költségtérítési díj megfizetése

 

Az Engedély kiadásának egyik feltétele, hogy a kérelmező a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti költségtérítési díja(ka)t megfizesse. A költségtérítési díj összege bruttó 2.540 Ft (2.000 Ft + ÁFA) engedélyenként. Amennyiben lakossági várakozási hozzájárulás mellett a kérelmező a napi 90 perc ingyenes parkolásra jogosító Óbuda Kártyát is igényli, úgy az további bruttó 2.540 Ft fizetési kötelezettséget von maga után.

A befizetendő bruttó 2.540 Ft (másik díjfizetős várakozási övezetekbe történő átparkolás esetében bruttó 5.080 Ft) összeg a 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet I. fejezet 2. § b) pontja szerinti költségtérítés (regisztrációs díj). A regisztrációs díj „a hozzájárulás kiadásának elbírálásával, cseréjével és módosításával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb költségek kérelmező által megfizetett része” és nem éves parkolási díj. Így az a kérelem elutasítása, visszavonása vagy visszaadása esetén sem visszatérítendő és nem időarányosítható, illetve év közben bármikor történő kérelmezés esetén is egyösszegben megfizetendő.

Felhívjuk figyelmüket, pótdíjtartozás esetén az engedély nem adható ki. Ilyen esetekben 15 nap áll rendelkezésükre a tartozás kiegyenlítésére. A határidő elmulasztása esetén a kérelem elutasításra kerül.

A költségtérítési díj megfizetésére az alábbiak szerint van lehetőség:

  • Bankkártyás fizetéssel: A fizetés a banki felületre átirányítva teljesíthető a banki felület által a tranzakció elvégzésére biztosított időtartamon belül. Amennyiben a nyitva álló idő alatt a fizetés teljesítésére nem kerül sor, a kérelmező vissza lesz irányítva az Ügyfélablak felületére, ahol újra elindítható a fizetés.
  • Banki átutalással: A fizetés a kérelem befogadásától számított 3 munkanapon belül teljesítendő a kérelem befogadásáról szóló e-mailben megjelölt adatokkal (összeg, számlaszám, közlemény).

Amennyiben a kérelem befogadásától számított 15 napon belül az Ügyfélablak rendszer nem tud teljesített fizetést párosítani a kérelemhez (nem lett befizetve az összeg, rossz adatokkal történt a befizetés, kevesebb összeg lett megfizetve stb.) az Ügyfélablak automatikusan elutasítja az Engedély iránti kérelmet és automatikus e-mailben értesíti a kérelmezőt.

Az elutasított kérelmek kapcsán megfizetett költségtérítési díj(ak) újabb kérelem benyújtása esetén nem használhatóak fel, ezen esetekben a költségtérítési díj(ak) ismételt megfizetése szükséges.

*A forgalmi engedély első oldalán bejegyzett üzembentartó, vagy annak hiányában tulajdonos.