Parkolási engedélyek

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények az alábbi területeken és időkorlátokkal biztosítanak kedvezményes parkolási lehetőséget a díjfizetős övezetek és zónák B, C4, C5 területén.

 

Lakossági várakozási hozzájárulás és lakossági várakozási kedvezmény lakosok számára:

Az állandó lakóhely szerinti várakozási övezet vagy a megjelölt zóna teljes területén időkorlát nélkül.

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás:

A gazdálkodó kérelemben megjelölt székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti várakozási övezet vagy a megjelölt zóna teljes területén időkorlát nélkül.

Egészségügyi várakozási hozzájárulás:

A III. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időkorlát nélkül.

Övezeten kívüli kedvezmény:

A III. kerület várakozási övezeteinek teljes területén napi 90 perc időtartamra. A várakozás, valamint a napi másfél óra megszakítható és az övezetek között felosztható 15 perces egységekben.

Bérlői kedvezmény a bérlők és szívességi lakáshasználók számára:

A tartózkodási hely, ideiglenes cím szerinti várakozási övezet vagy a megjelölt zóna teljes területén időkorlát nélkül.

Gyermekszállítási kedvezmény:

A várakozási övezetben lévő bölcsőde, közoktatási-nevelési intézmény épületének a 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletben meghatározott környezetében 8:00 és 9:30 óra, valamint 12:30 és 18:00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 60-60 perc időtartamra. A 60 perces időtartamok nem szakíthatók meg és nem oszthatók fel intézmények között.

Alkalmazotti kedvezmény:

B övezet és C övezet 4. zónájában lévő székhely, telephely, fióktelep esetén kizárólag a C övezet 4. zónájának területén, C övezet 5. zóna esetén a C övezet 5. zónában időkorlátozás nélkül.

Kedvezményes alkalmazotti kedvezmény:

A 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott intézmény épületének a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott környezetében időkorlát nélkül.

Háziorvosi kedvezmény:

A III. kerületi várakozási övezetben lévő rendelő épületének a 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletben meghatározott környezetében időkorlát nélkül.

 

DÍJTÉTELEK

 

A felsorolt hozzájárulások és kedvezmények díjtételei az alábbi hivatkozáson elérhető táblázatban találhatóak: Hozzájárulások és kedvezmények díjai

 

Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott hozzájárulás vagy kedvezmény esetén mely díjak vonatkoznak Önre, úgy segítségért forduljon Társaságunk telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatához, illetve kérjen e-mail formájában tájékoztatást.