Panaszkezelés

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Óbudai Parkolási Kft. (székhely: 1035 Budapest, Vihar u. 17.) szolgáltatásaival kapcsolatos panaszaikat szóban vagy írásban is közölhetik alábbi elérhetőségeinken.

Szóbeli panasz megtételének módjai:

  • Személyesen Ügyfélszolgálatunkon: 1035 Budapest, Vihar utca 17.
  • Telefonon: +36 21 208 8002

 

Írásbeli panasz megtételének módjai:

Panaszok kezelésének rendje:

  • Szóbeli panaszaikat munkatársaink azonnal orvosolják, amennyiben mód van rá.
  • Ha szóbeli panaszuk kivizsgálása és elintézése nem lehetséges azonnal, vagy nem értenek egyet munkatársaink válaszával, úgy munkatársaink jegyzőkönyvben rögzítik panaszukat, majd 30 napon belül írásban értesítik Önöket a válaszról.
  • Az írásban benyújtott panaszokra munkatársaink 30 napon belül küldenek Önöknek írásbeli választ.

Amennyiben az Óbudai Parkolási Kft. eljárásával nem ért egyet, úgy jogorvoslatért az itt elérhető tájékoztatóban megjelölt szervekhez fordulhat, illetőleg a fogyasztói jogok érvényesítésének további eszköze a keresetindítás (www.birosag.hu).

Társaságunk a békéltető testületi eljárásokban a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően részt vesz.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pótdíj összegének befizetésére vonatkozó határidőket panasztétel esetén sem áll módunkban meghosszabbítani!

Eljárásunkra a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.