Panaszkezelés

 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszaikat szóban vagy írásban is közölhetik alábbi elérhetőségeinken.

 

Szóbeli panasz megtételének módjai:

  • Személyesen Ügyfélszolgálatunkon: 1033 Budapest, Mozaik u. 7. fsz.
  • Telefonon: +36 21 208 8002

 

Írásbeli panasz megtételének módjai:

 

Panaszok elintézésnek rendje:

Szóbeli panaszaikat munkatársaink azonnal orvosolják, amennyiben mód van rá.

Ha szóbeli panaszuk kivizsgálása és elintézése nem lehetséges azonnal, vagy nem értenek egyet munkatársaink válaszával, úgy munkatársaink jegyzőkönyvben rögzítik panaszukat, majd 30 napon belül írásban értesítik Önöket a válaszról.

Az írásban benyújtott panaszokra munkatársaink 30 napon belül küldenek Önnek írásbeli választ.

Amennyiben elutasító választ tartalmazó írásbeli levelünkkel nem ért egyet, úgy jogorvoslat érdekében az alábbi szervekhez fordulhat:

Fogyasztóvédelmi Hatóság (fogyasztovedelem.kormany.hu)

Békéltető Testület (www.bekeltetes.hu)

Bíróság (www.birosag.hu)

Társaságunk saját kezdeményezésre nem veszi igénybe az illetékes békéltető testületi eljárást.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pótdíj összegének befizetésére vonatkozó határidőket panasztétel esetén sem áll módunkban meghosszabbítani!

 

Tájékoztatjuk, hogy eljárásunkra a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.