Panaszkezelés

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. (székhely: 1035 Budapest, Vihar u. 17.) szolgáltatásaival kapcsolatos panaszaikat szóban vagy írásban is közölhetik alábbi elérhetőségeinken.

Szóbeli panasz megtételének módjai:

  • Személyesen Ügyfélszolgálatunkon: 1035 Budapest, Vihar utca 17.
  • Telefonon: +36 21 208 8002

 

Írásbeli panasz megtételének módjai:

Panaszok kezelésének rendje:

  • Szóbeli panaszaikat munkatársaink azonnal orvosolják, amennyiben mód van rá.
  • Ha szóbeli panaszuk kivizsgálása és elintézése nem lehetséges azonnal, vagy nem értenek egyet munkatársaink válaszával, úgy munkatársaink jegyzőkönyvben rögzítik panaszukat, majd 30 napon belül írásban értesítik Önöket a válaszról.
  • Az írásban benyújtott panaszokra munkatársaink 30 napon belül küldenek Önöknek írásbeli választ.

Amennyiben az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. eljárásával nem ért egyet, úgy jogorvoslatért az itt elérhető tájékoztatóban megjelölt szervekhez fordulhat, illetőleg a fogyasztói jogok érvényesítésének további eszköze a keresetindítás (www.birosag.hu).

Társaságunk a békéltető testületi eljárásokban a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően részt vesz.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pótdíj összegének befizetésére vonatkozó határidőket panasztétel esetén sem áll módunkban meghosszabbítani!

Eljárásunkra a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.