Pótdíjazás

Pótdíjakkal kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken kereshetik munkatársainkat:

CALL CENTER: +36 21 208 8002 (hétfő-péntek: 8:00-18:00)
E-mail cím: potdij@obudaiparkolas.hu
Ügyfélszolgálati irodánk: 1035 Budapest, Vihar utca 17.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 9-17; szerda: 9-18; péntek: 9-16 

 

Pótdíjkiszabás

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény:
15/C. § (1) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.
(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.

Amennyiben az ellenőrzés során:

  • a várakozó gépjármű első szélvédője mögött nem látható érvényes parkolójegy vagy nem állapítható meg a parkolójegy érvényessége, vagy
  • amennyiben a gépjármű nem rendelkezik érvényes várakozási hozzájárulással vagy kedvezménnyel, illetve
  • amennyiben a gépjármú használója mobiltelefonnal sem egyenlítette ki a parkolási díjat,

úgy Társaságunk ellenőrei pótkiszabási eljárást folytatnak le a gépjármű tekintetében, melynek során Pótdíjkiszabásról szóló értesítést helyeznek el a gépjárművön.

A pótdíj befizetése

A kiszabott várakozási és pótdíj rendezhető a helyszínen kapott készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalvánnyal, ügyfélszolgálatunk pénztáránál vagy banki átutalással. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a befizető azonosítót és a gépjármű rendszámát.

A befizetendő összegek:

  • 15 napon belüli befizetés esetén az adott várakozási övezet óradíjának 13-szorosa
  • 15 napon túli befizetés esetén az adott várakozási övezet óradíjának 41-szerese.

A kiszabott várakozási és pótdíj fentiek szerinti befizetésének elmulasztása esetén Társaságunk jelentős többletköltségekkel járó fizetési felszólításban, illetve végső soron jogi eljárásban érvényesíti követelését az üzembentartóval szemben.

Utólagos parkolójegy/mozgáskorlátozott igazolvány bemutatásának feltételei

Ügyfélszolgálati irodánkban az eredeti parkolójegy bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható, amennyiben

  • a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem az előírásoknak megfelelően helyezte el, vagy
  • az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között parkolójeggyel történő díjfizetés esetén 10 percnél, mobiltelefonos parkolásidíj-fizetés esetén 5 percnél hosszabb idő nem telt el, vagy
  • a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el.