Pótdíjazás

Pótdíjakkal kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken kereshetik munkatársainkat:

Call Center: +36 21 208 8002 (hétfő-péntek: 8:00-18:00)
E-mail cím: potdij@obudaiparkolas.hu
Ügyfélszolgálati irodánk: 1035 Budapest, Vihar utca 17.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 9:00-17:00; szerda: 9:00-18:00; péntek: 9:00-16:00

 

Pótdíjkiszabás

Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény:
15/C. § (1) Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.
(2) A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.

Amennyiben az ellenőrzés során:

  • a várakozó gépjármű első szélvédője mögött nem látható érvényes parkolójegy vagy nem állapítható meg a parkolójegy érvényessége, vagy
  • amennyiben a gépjármű nem rendelkezik érvényes várakozási hozzájárulással vagy kedvezménnyel, illetve
  • amennyiben a gépjármú használója mobiltelefonnal sem egyenlítette ki a parkolási díjat,

úgy Társaságunk ellenőrei pótkiszabási eljárást folytatnak le a gépjármű tekintetében, melynek során Pótdíjkiszabásról szóló értesítést helyeznek el a gépjárművön.

A pótdíj befizetése

A kiszabott várakozási és pótdíj rendezhető a helyszínen kapott készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalvánnyal, ügyfélszolgálatunk pénztáránál vagy banki átutalással. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizető azonosítót és a gépjármű rendszámát.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beazonosíthatatlan befizetések külön értesítés nélkül visszautalásra kerülnek.

A befizetendő összegek:

  • 15 napon belüli befizetés esetén az adott várakozási övezet óradíjának a B övezet esetén 15-szöröse, a C övezet esetén 13-szorosa
  • 15 napon túli befizetés esetén az adott várakozási övezet óradíjának 41-szerese.

A kiszabott várakozási és pótdíj fentiek szerinti befizetésének elmulasztása esetén Társaságunk jelentős többletköltségekkel járó fizetési felszólításban, illetve végső soron jogi eljárásban érvényesíti követelését az üzembentartóval szemben.

 

A parkolási díj megfizetés utólagos igazolásának feltételei

Ügyfélszolgálati irodánkban az eredeti parkolójegy bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható, vagy az érvényes mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható, amennyiben

  • a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem az előírásoknak megfelelően helyezte el, vagy
  • az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között parkolójeggyel történő díjfizetés esetén 10 percnél, mobiltelefonos parkolásidíj-fizetés esetén 5 percnél hosszabb idő nem telt el, vagy
  • a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el.

 

A pótdíj befizetése
A kiszabott várakozási és pótdíj rendezhető a helyszínen kapott készpénz-átutalási megbízással, belföldi postautalvánnyal, ügyfélszolgálatunk pénztáránál vagy banki átutalással. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a befizető azonosítót és a gépjármű rendszámát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beazonosíthatatlan befizetések külön értesítés nélkül visszautalásra kerülnek.

 

Türelmi idő
A parkolójegyet a megállást követően haladéktalanul meg kell váltani. Ha lejárt a parkolójegye, 5 illetve 15 percen belül új jegyet kell váltania. Előbbi arra az esetre vonatkozik, ha az egy óránál rövidebb időre fizetett parkolási díjat, míg a 15 perces türelmi idő az egy óránál hosszabb parkolási időre jogosító díjfizetés esetén érvényes.

 

Műszaki hibás gépjárművek
Társaságunk nem vizsgálhatja, hogy az autós milyen célból parkolt le, ezért a műszaki hiba nem mentesít a díjfizetés alól. A pótdíjazás elkerülése érdekében javasoljuk a gépjármű mihamarabbi elszállítását, addig pedig mobilparkolás indítását vagy parkolójegy váltását.

 

Nem én használtam a gépjárművet
A vonatkozó jogszabály értelmében a várakozási díj és pótdíj megfizetéséért a jármű Belügyminisztériumi gépjármű nyilvántartásban bejegyzett üzembentartója felel, függetlenül attól, hogy a gépjárművet más személy használta. A jármű üzembetartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatóság eljárását.

 

Nem fogadja el a pénzt az automata
A 100 és 200 forintos érmék megsérülhetnek, szennyeződhetnek. Általában megoldódik a probléma, ha megtöröljük az érméket. Ha meghibásodott az automata, akkor a legközelebbi automatánál válthatja meg a jegyet vagy mobilparkolást indíthat. A hibát az automatán található telefonszámon minden esetben az észlelés idejében jelezze. A hibák többségét csak valós idejű bejelentések folytán tudjuk az illetékes szakszervizünkkel   kivizsgáltatni. Call Centeres munkatársaink segítik ügyfeleinket, hogy a kialakult helyzetben mi a teendő. A technikai hiba (bejelentés folytán ellenőrzött és szakszervíz által visszaigazolt hiba) miatt esetlegesen jogosulatlanul kiszabott várakozási és pótdíjakat töröljük, hogy ne érje kár ügyfeleinket, melyről telefonos ügyintézőink ilyen esetben tájékoztatást adnak.