GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

Lehet-e időpontot foglalni az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címen?

Időpontfoglalásra e-mail útján nincs lehetőség.

Kérjük, hívják Call Centerünket a +36 21 208 8002 helyi tarifával hívható számon, vagy foglaljanak időpontot honlapunkon (http://ugyfelablak.obudaiparkolas.hu/login) keresztül.

 

Hogyan lehet befizetni a bruttó 2.540 Ft összegű költségtérítési díjat és a kedvezménydíjakat?

Ügyfeleink teljesíthetik a befizetéseket:

  • személyesen a 1035 Budapest, Vihar u. 17. szám alatti Ügyfélszolgálat pénztárában készpénzben vagy bankkártyával, illetve
  • az ügyintézést megelőzően banki átutalással a 12001008-01367726-00300005 számú bankszámlára. A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és a befizetés jogcímét! A banki átutalás teljesítéséről szóló igazolást szíveskedjen magával hozni a személyes ügyintézéshez.

 

Meddig érvényesek a kiadott várakozási engedélyek?

A Társaságunk által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

Ez alól kivételt képez:

  • a gyermekszállítási kedvezmény, amely a tárgyév szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig érvényes, és
  • az egyedi kedvezmény, amely a kedvezményben meghatározott ideig érvényes.

 

Minden évben szükséges új kérelmet benyújtani?

Igen. A vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet értelmében a korábban kiadott engedélyek meghosszabbítására nincsen lehetőség, minden évben új kérelmet kell benyújtani. Az elbírálás során évente megvizsgáljuk a jogosultsági feltételek teljesülését, emiatt valamennyi okmány és irat bemutatása, illetve benyújtása ismételten szükséges.

A fentiekkel áll összhangban, hogy az Info tv. 4. § (2) bek. szerinti célhoz kötöttség követelményéből fakadóan nincs jogszabályi felhatalmazásunk az előző évi kérelmekhez kapcsolódóan kezelt adatok felhasználására a tárgyévi kérelmekkel kapcsolatban.

 

Óbudai címem nem az állandó lakcímem, csupán tartózkodási helyem, jár-e nekem a parkolási kedvezmény?

A bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek abban az esetben vehetnek igénybe bérlői kedvezményt, ha érvényes bérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződéssel rendelkeznek és a lakás bérbeadója III. kerületi lakos vagy III. kerületi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nem természetes személy. A bérlői kedvezmény lakásonként egy gépjárműre igényelhető.

 

Lakástulajdonom van Óbudán, de az nem állandó lakcímem, jogosult vagyok-e parkolási kedvezményre?

A parkolási kedvezményre való jogosultság alapja a III. kerületi várakozási övezeten belüli lakóhely, azaz a lakcímkártyán szereplő állandó lakcím, nem pedig a lakóingatlan tulajdonjoga. Állandó lakcím hiányában a tulajdonosoknak nem áll módunkban kedvezményt biztosítani.

 

Mozgásában korlátozott személyként szükséges-e parkolási kedvezményt igényelnem?

Amennyiben Ön rendelkezik mozgáskorlátozott személy számára biztosított parkolási igazolvánnyal, úgy nem szükséges parkolási kedvezményt igényelnie.

 

Mit kell hoznom, ha a munkáltatómtól kizárólagos használatba kapott gépjárműre szeretnék kedvezményt igényelni?

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott „cégautó” esetén a kérelemhez mellékelni kell:

  • munkáltatói nyilatkozatot az autó kizárólagos használatba adásáról,
  • munkáltató 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
  • munkáltató képviselőjének hatályos aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
  • lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratokat.

 

Miért volt szükség a díjfizetős parkolás bevezetésére és új övezetek bevonására?

A fizetős parkolás bevezetésére nem bevételszerzési célból, hanem a Belső-Óbudát korábban jellemző forgalomtechnikai, parkolási problémák kezelése érdekében volt szükség, hogy enyhüljenek a városrészben az agglomerációból érkezők által generált közlekedési problémák, mivel a helyzetet súlyosbította a II. és a XIII. kerületi fizetős parkolás bevezetése, illetve az ottani övezeti határok módosítása.

 

Lakosságbarát-e Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának parkolási rendelete?

Az igénybe vehető és más kerületekben nem, vagy csak részben elérhető kedvezményeket is számba véve, összességében egy fővárosi szinten egyedülállóan lakosságbarát rendszer került bevezetésre. A fizetős parkolás bevezetését lehetővé tévő III. kerületi rendelet megalkotásakor és minden módosításakor alapvető cél, hogy a kerületi lakosság részére a lehető legtöbb kedvezmény kerüljön biztosításra és a legtöbb élethelyzetre elfogadható megoldás szülessen.

 

Milyen tulajdonosi modell alapján üzemeltetik a parkolást a III. kerületben?

A III. kerületben a parkolás üzemeltetését a kizárólag az erre a feladatra létrehozott Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. látja el, melynek 100%-os tulajdonosa a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata, ám ez nem azonosítható a felügyeleti szerv hatás- és jogkörével.

 

Mennyi jegyet kell váltanom?

1 parkolójegy: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motor-kerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetén.

2 parkolójegy: amennyiben a személygépjármű utánfutót is vontat, úgy a vontatmányra egy további jegy megváltása szükséges

3 parkolójegy: lakóautó, autóbusz, 3.500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja az 5 forintra kerekített várakozási díj háromszorosa

 

Kihez fordulhatok mobilparkolással kapcsolatos panasszal?

A mobilparkolást, mint szolgáltatást nem Társaságunk, hanem az Ön mobilszolgáltatója biztosítja, mint kényelmi lehetőséget. Az, hogy a mobilszolgáltatójának vagy az applikáció üzemeltetőjének szolgáltatásai időnként hagynak kívánnivalót maguk után, sajnos Társaságunk nem tudja befolyásolni.

Számlareklamációjával szíveskedjék mobilszolgáltatóját megkeresni, hiszen Ön velük áll szerződésben, a számla általuk került kiállításra, így fogyasztói jogait is velük szemben tudja érvényesíteni.

 

Mikor érvényes a mobilparkolás?

Sikeres az ügyfélrendelkezés: “a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az arra a díjövezetre érvényes kóddal történő megindításával és a vonatkozó jogszabályban meghatározott, sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolásának megérkezésével együtt történik.” Vagyis az tekinthető sikeres ügyfélrendelkezésnek, amikor a helyszín, az időpont és a rendszám is stimmel.

 

Amikor Ön mobilparkolást indít, akkor nem a konkrét parkolóhely használatát fizeti meg bármilyen zónában, hanem Ön a várakozási díj megfizetésével az adott díjfizetési övezetben való parkolás lehetőségét váltja meg az adott időpontra, az Ön által megadott forgalmi rendszámú gépjárműre.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által sms-ben visszaküldött sikeres ügyfélrendelkezés alapján Önnek lehetősége van ellenőrizni a mobilfizetéshez rögzített zónakódot, amely alapján téves zónára elindított mobilparkolását leállíthatja annak érdekében, hogy a mobilparkolást az adott díjövezetre érvényes helyes zónakódra indítsa el, elkerülve ezzel a pótdíj kiszabását. Javasoljuk tanulmányozásra a mobilszolgáltatók Általános Szerződési Feltételeit, mert az ügyfél felelőssége a mobilparkolás visszaigazolásának ellenőrzése.

 

Hogyan használjam a gyermekszállítási tárcsát?

A Gyermekszállítási kedvezmény a várakozási övezetben lévő bölcsőde, közoktatási-nevelési intézmény épületének a 34/2021. (X.1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott környezetében 8:00 és 9:30 óra, valamint 12:30 és 18:00 óra közötti időszakon belül, legfeljebb 60-60 perc időtartamra jogosít díjfizetés nélküli várakozásra. A 60 perces időtartamok nem szakíthatók meg és nem oszthatók fel intézmények között.

A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött – kívülről teljes egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

A gyermekszállítási kedvezményhez biztosított tárcsán a várakozás megkezdésének időpontjátkell jelezni. A tárcsa 15 perces időbeosztással van ellátva és beállításakor a kerekítés szabályait kell alkalmazni. Ha például 08:13-kor kezdődik meg a parkolást, ebben az esetben 8:15-re kell állítani a tárcsát, míg, ha 08:35-kor, akkor 08:30-ra. A tárcsa jelzését a közterületi várakozóhelyek üzemeltetői ellenőrzik. A parkolási ellenőr pótdíjat szab ki abban az esetben, ha letelt a díjmentes időtartam és nincs érvényes parkolójegy vagy mobilfizetés.