GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

Lehet-e időpontot foglalni az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címen?

Időpontfoglalásra e-mail útján nincs lehetőség. Kérjük hívják Call Centerünket a 06-21-208-8002 helyi tarifával hívható számon, vagy foglaljanak időpontot honlapunkon (http://ugyfelablak.obudaiparkolas.hu/login) keresztül.

 

Hogyan lehet befizetni a bruttó 2.540 Ft összegű költségtérítési díjat és a kedvezménydíjakat?

Ügyfeleink teljesíthetik a befizetéseket:

 • személyesen a 1035 Budapest, Vihar u. 17. szám alatti Ügyfélszolgálat pénztárában készpénzben vagy bankkártyával, illetve
 • az ügyintézést megelőzően banki átutalással a 12001008-01367726-00300005 számú bankszámlára. A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és a befizetés jogcímét! A banki átutalás teljesítéséről szóló igazolást szíveskedjen magával hozni a személyes ügyintézéshez.

 

Meddig érvényesek a kiadott várakozási engedélyek?

A Társaságunk által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

Ez alól kivételt képez:

 • a gyermekszállítási kedvezmény, amely a tárgyév szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig érvényes, és
 • az egyedi kedvezmény, amely a kedvezményben meghatározott ideig érvényes.

 

Minden évben szükséges új kérelmet benyújtani?

Igen. A vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet értelmében a korábban kiadott engedélyek meghosszabbítására nincsen lehetőség, minden évben új kérelmet kell benyújtani. Az elbírálás során évente megvizsgáljuk a jogosultsági feltételek teljesülését, emiatt valamennyi okmány és irat bemutatása, illetve benyújtása ismételten szükséges.

A fentiekkel áll összhangban, hogy az Info tv. 4. § (2) bek. szerinti célhoz kötöttség követelményéből fakadóan nincs jogszabályi felhatalmazásunk az előző évi kérelmekhez kapcsolódóan kezelt adatok felhasználására a tárgyévi kérelmekkel kapcsolatban.

 

Óbudai címem nem az állandó lakcímem, csupán tartózkodási helyem, jár-e nekem a parkolási kedvezmény?

A bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek abban az esetben vehetnek igénybe bérlői kedvezményt, ha érvényes bérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződéssel rendelkeznek és a lakás bérbeadója III. kerületi lakos vagy III. kerületi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nem természetes személy. A bérlői kedvezmény lakásonként egy gépjárműre igényelhető.

 

Lakástulajdonom van Óbudán, de az nem állandó lakcímem, jogosult vagyok-e parkolási kedvezményre?

A parkolási kedvezményre való jogosultság alapja a III. kerületi várakozási övezeten belüli lakóhely, azaz a lakcímkártyán szereplő állandó lakcím, nem pedig a lakóingatlan tulajdonjoga. Állandó lakcím hiányában a tulajdonosoknak nem áll módunkban kedvezményt biztosítani.

 

Mozgásában korlátozott személyként szükséges-e parkolási kedvezményt igényelnem?

Amennyiben Ön rendelkezik mozgáskorlátozott személy számára biztosított parkolási igazolvánnyal, úgy nem szükséges parkolási kedvezményt igényelnie.

 

Mit kell hoznom, ha a munkáltatómtól kizárólagos használatba kapott gépjárműre szeretnék kedvezményt igényelni?

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott „cégautó” esetén a kérelemhez mellékelni kell:

 • munkáltatói nyilatkozatot az autó kizárólagos használatba adásáról,
 • munkáltató 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
 • munkáltató képviselőjének hatályos aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
 • lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratokat.

 

Kinek kell aláírnia a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági adat lekérdezéshez való hozzájárulást?

 • Amennyiben a kérelmező III. kerületi lakóhellyel rendelkezik és saját üzembentartású gépjárműre igényli a kedvezményt, úgy a kérelmezőnek.
 • Amennyiben a kérelmező nem a saját üzembentartású gépjárművére igényli a kedvezményt, de az üzembentartó (pl. munkáltató) III. kerületi, úgy az üzembentartónak kell aláírnia.
 • Amennyiben a kérelmező nem a saját üzembentartású gépjárművére igényli a kedvezményt, és az üzembentartó (pl. munkáltató) sem III. kerületi, úgy az illetékes adóhatóságtól külön igazolás benyújtása szükséges a gépjárműadó megfizetéséről vagy az adómentességről.

 

Miért volt szükség a díjfizetős parkolás bevezetésére és új övezetek bevonására?

A fizetős parkolás bevezetésére nem bevételszerzési célból, hanem a Belső-Óbudát korábban jellemző forgalomtechnikai, parkolási problémák kezelése érdekében volt szükség, hogy enyhüljenek a városrészben az agglomerációból érkezők által generált közlekedési problémák, mivel a helyzetet súlyosbította a II. és a XIII. kerületi fizetős parkolás bevezetése, illetve az ottani övezeti határok módosítása.

 

Lakosságbarát-e Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának parkolási rendelete?

Az igénybe vehető és más kerületekben nem, vagy csak részben elérhető kedvezményeket is számba véve, összességében egy fővárosi szinten egyedülállóan lakosságbarát rendszer került bevezetésre. A fizetős parkolás bevezetését lehetővé tévő III. kerületi rendelet megalkotásakor és minden módosításakor alapvető cél, hogy a kerületi lakosság részére a lehető legtöbb kedvezmény kerüljön biztosításra és a legtöbb élethelyzetre elfogadható megoldás szülessen.

 

Milyen tulajdonosi modell alapján üzemeltetik a parkolást a III. kerületben?

A III. kerületben a parkolás üzemeltetését a kizárólag az erre a feladatra létrehozott Óbudai Parkolási Kft. látja el, melynek 100%-os tulajdonosa a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata.

 

Jelenleg hol tart Kaszásdűlőn a fizetőparkolás bevezetése?

Az Óbuda-Békásmegyer díjfizetős várakozási övezetein kívül eső területeken jelentkező parkolási nehézségek orvoslására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata minden szükséges és elvárható lépést megtesz a lakosok érdekében.

Bár a 2019. évi próbaüzem leállításra került, az egyeztetések nem szűntek meg. Ennek köszönhetően a Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11. napján tartott ülésén döntés született a kaszásdűlői terület díjfizetős övezetbe történő bevonásáról.

Az övezetbővítés területi hatálya a korábban tervezettel nagyjából megegyezik, a bevezetés időpontja 2020. tavaszára tehető. Ezt azonban számos előkészítő munkálat előzi meg.

Amint bővebb információval tudunk szolgálni az igénylés rendjére és kezdetére vonatkozóan, azt honlapunkon, az Önkormányzat honlapján és egyéb csatornákon keresztül is közzétesszük.