GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Lehet-e időpontot foglalni az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címen?
Időpontfoglalásra e-mail útján nincs lehetőség, kérjük hívják Call Centerünket (06-21-208-8002 helyi tarifával hívható) vagy foglaljanak időpontot honlapunkon (http://ugyfelablak.obudaiparkolas.hu/login) keresztül.

Hogyan lehet befizetni a 2.000,- Ft + ÁFA (2.540,- Ft) költségtérítési díjakat és a kedvezmény díjakat?

Ügyfeleink teljesíthetik a befizetéseket:

 • személyesen a 1035 Budapest, Vihar u. 17. szám alatti Ügyfélszolgálati pénztárban vagy
 • az ügyintézést megelőzően banki átutalással a 12001008-01367726-00300005 számú bankszámlára (a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és a befizetés jogcímét); a banki átutalás teljesítéséről szóló igazolást szíveskedjen magával hozni a személyes ügyintézésre.

Meddig érvényesek a kiadott várakozási engedélyek?

A Társaságunk által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

Ez alól kivételt képeznek:

 • gyermekszállítási kedvezmény: tárgyév szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig érvényesek
 • egyedi kedvezmények: a kedvezményben meghatározott ideig érvényesek

Minden évben szükséges új kérelmet benyújtani a jogosultságot alátámasztó iratokkal és adatokkal együtt?

Igen, a vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet értelmében a korábban kiadott engedélyek meghosszabbítására nincsen lehetőség, hanem minden évben új kérelmet kell benyújtani, melynek során évente megvizsgáljuk a jogosultsági feltételek fennállását. Erre tekintettel valamennyi okmány és irat bemutatása, illetve benyújtása ismételten szükséges.

A fentiekkel áll összhangban, hogy az Info tv. 4. § (2) bek. szerinti célhoz kötöttség követelményéből kifolyólag nincs jogszabályi felhatalmazásunk az előző évi kérelmekhez kapcsolódóan kezelt adatok felhasználására a tárgyévi kérelmekkel kapcsolatban.

Óbudai címem nem az állandó lakcímem, csupán tartózkodási helyem, jár-e nekem a parkolási kedvezmény?

A bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek abban az esetben vehetnek igénybe parkolási kedvezményt, amennyiben érvényes bérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződéssel rendelkeznek és a lakás bérbeadója III. kerületi lakos vagy III. kerületi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nem természetes személy.

Az igénybe vehető kedvezményfajták:

 • bérlői kedvezmény (lakásonként két gépjármű)
 • lakossági várakozási kedvezmény (lakásonként harmadik gépjárműtől)
 • övezeten kívüli kedvezmény
 • átmeneti kedvezmény

Lakástulajdonom van Óbudán, de az nem állandó lakcímem, jogosult vagyok-e parkolási kedvezményre?

A parkolási kedvezményre való jogosultság alapja a III. kerületi/várakozási övezeten belüli lakóhely (állandó lakcím), nem pedig a kerületi tulajdonjog. Állandó lakcím hiányában a tulajdonosoknak nem áll módunkban kedvezményt biztosítani.

Mozgásában korlátozott személyként szükséges-e parkolási kedvezményt igényelnem?

Amennyiben Ön rendelkezik mozgáskorlátozott személy számára biztosított parkolási igazolvánnyal, úgy nem szükséges parkolási kedvezményt igényelnie.

Mit kell hoznom, ha a munkáltatómtól kizárólagos használatba kapott gépjárműre szeretnék kedvezményt igényelni?

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott cégautó esetén a kérelemhez mellékelni kell:

 • munkáltatói nyilatkozatot a cégautó kizárólagos használatáról,
 • munkáltató 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
 • munkáltató képviselőjének hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája,
 • lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratok.

Kinek kell aláírnia a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági adatlekérdezéshez való hozzájárulást?

 • Amennyiben a kérelmező ügyfél III. kerületi lakóhellyel rendelkezik és saját üzembentartású gépjárműre igényli a kedvezményt, úgy a kérelmezőnek.
 • Amennyiben a kérelmező nem a saját üzembentartású gépjárművére igényli a kedvezményt, de az üzembentartó (pl. munkáltató) III. kerületi, úgy az üzembentartónak kell aláírnia.
 • Amennyiben a kérelmező nem a saját üzembentartású gépjárművére igényli a kedvezményt, és az üzembentartó (pl. munkáltató) sem III. kerületi, úgy az illetékes adóhatóságtól külön igazolás benyújtása szükséges a gépjárműadó megfizetésével kapcsolatban.