GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Lehet-e időpontot foglalni az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címen?
Időpontfoglalásra e-mail útján nincs lehetőség, kérjük hívják Call Centerünket (06-21-208-8002 helyi tarifával hívható) vagy foglaljanak időpontot honlapunkon (http://ugyfelablak.obudaiparkolas.hu/login) keresztül.

Hogyan lehet befizetni a 2.000,- Ft + ÁFA (2.540,- Ft) költségtérítési díjakat és a kedvezmény díjakat?

Ügyfeleink teljesíthetik a befizetéseket:

 • személyesen a 1035 Budapest, Vihar u. 17. szám alatti Ügyfélszolgálati pénztárban vagy
 • az ügyintézést megelőzően banki átutalással a 12001008-01367726-00300005 számú bankszámlára (a közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és a befizetés jogcímét); a banki átutalás teljesítéséről szóló igazolást szíveskedjen magával hozni a személyes ügyintézésre.

Meddig érvényesek a kiadott várakozási engedélyek?

A Társaságunk által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

Ez alól kivételt képeznek:

 • gyermekszállítási kedvezmény: tárgyév szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig érvényesek
 • egyedi és kedvezményes egyedi kedvezmények: a kedvezményben meghatározott ideig érvényesek

Minden évben szükséges új kérelmet benyújtani a jogosultságot alátámasztó iratokkal és adatokkal együtt?

Igen, a vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet értelmében a korábban kiadott engedélyek meghosszabbítására nincsen lehetőség, hanem minden évben új kérelmet kell benyújtani, melynek során évente megvizsgáljuk a jogosultsági feltételek fennállását. Erre tekintettel valamennyi okmány és irat bemutatása, illetve benyújtása ismételten szükséges.

A fentiekkel áll összhangban, hogy az Info tv. 4. § (2) bek. szerinti célhoz kötöttség követelményéből kifolyólag nincs jogszabályi felhatalmazásunk az előző évi kérelmekhez kapcsolódóan kezelt adatok felhasználására a tárgyévi kérelmekkel kapcsolatban.

Óbudai címem nem az állandó lakcímem, csupán tartózkodási helyem, jár-e nekem a parkolási kedvezmény?

A bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek abban az esetben vehetnek igénybe parkolási kedvezményt, amennyiben érvényes bérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződéssel rendelkeznek és a lakás bérbeadója III. kerületi lakos vagy III. kerületi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nem természetes személy.

Az igénybe vehető kedvezményfajták:

 • bérlői kedvezmény (lakásonként egy gépjármű)

Lakástulajdonom van Óbudán, de az nem állandó lakcímem, jogosult vagyok-e parkolási kedvezményre?

A parkolási kedvezményre való jogosultság alapja a III. kerületi/várakozási övezeten belüli lakóhely (állandó lakcím), nem pedig a kerületi tulajdonjog. Állandó lakcím hiányában a tulajdonosoknak nem áll módunkban kedvezményt biztosítani.

Mozgásában korlátozott személyként szükséges-e parkolási kedvezményt igényelnem?

Amennyiben Ön rendelkezik mozgáskorlátozott személy számára biztosított parkolási igazolvánnyal, úgy nem szükséges parkolási kedvezményt igényelnie.

Mit kell hoznom, ha a munkáltatómtól kizárólagos használatba kapott gépjárműre szeretnék kedvezményt igényelni?

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott cégautó esetén a kérelemhez mellékelni kell:

 • munkáltatói nyilatkozatot a cégautó kizárólagos használatáról,
 • munkáltató 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
 • munkáltató képviselőjének hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája,
 • lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratok.

Kinek kell aláírnia a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági adatlekérdezéshez való hozzájárulást?

 • Amennyiben a kérelmező ügyfél III. kerületi lakóhellyel rendelkezik és saját üzembentartású gépjárműre igényli a kedvezményt, úgy a kérelmezőnek.
 • Amennyiben a kérelmező nem a saját üzembentartású gépjárművére igényli a kedvezményt, de az üzembentartó (pl. munkáltató) III. kerületi, úgy az üzembentartónak kell aláírnia.
 • Amennyiben a kérelmező nem a saját üzembentartású gépjárművére igényli a kedvezményt, és az üzembentartó (pl. munkáltató) sem III. kerületi, úgy az illetékes adóhatóságtól külön igazolás benyújtása szükséges a gépjárműadó megfizetésével kapcsolatban.

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

A III. KERÜLETI FIZETŐS PARKOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Miért volt szükség a díjfizetős parkolás bevezetésére és új övezetek bevonására?

A fizetős parkolás bevezetésére nem bevételszerzési célból, hanem a Belső-Óbudát korábban jellemző forgalomtechnikai, parkolási problémák kezelése érdekében volt szükség. Az MSZP-SZDSZ vezetésű fővárosi önkormányzat 20 éven keresztül semmilyen segítséget nem nyújtott a városrész számára az agglomerációból érkezők által generált közlekedési problémák megoldására. A helyzetet tovább súlyosbította a II. és a XIII. kerületi fizetős parkolás bevezetése, illetve az ottani övezeti határok módosítása. Az igénybe vehető és más kerületekben nem, vagy csak részben elérhető kedvezményeket is számba véve, összességében egy fővárosi szinten egyedülállóan lakosságbarát rendszer került bevezetésre.

Lakosságbarát-e Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának parkolási rendelete?

A fizetős parkolás bevezetését lehetővé tévő III. kerületi rendelet megalkotásakor alapvető cél volt, hogy a kerületi lakosság részére a lehető legtöbb kedvezmény kerüljön biztosításra és a legtöbb élethelyzetre elfogadható megoldás szülessen.

A várakozási övezeten kívül lakók más kerületekben többnyire semmilyen kedvezményben nem részesülnek. Ezzel szemben Óbudán a fizetős övezeteken kívül lakó III. kerületi lakosok napi 90 perces időtartamra, mindkét övezetben felhasználható kedvezményt igényelhetnek.

Ennek köszönhetően a kerületi lakosok a különböző szolgáltatásokat várakozási díj megfizetése nélkül tudják igénybe venni, ügyeiket a korábbiakhoz hasonlóan el tudják intézni és ezzel párhuzamosan az övezeti parkolási problémák is csökkennek. Továbbá a második gépjármű után a lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye is 100%, a lakásbérlők részére is létezik kedvezmény, valamint gyermekszállítási kedvezményt, egyedi kedvezményt is lehet igényelni.

Milyen tulajdonosi modell alapján üzemeltetik a parkolást a III. kerületben?

A III. kerületben a parkolás üzemeltetését a kizárólag az erre a feladatra létrehozott Óbudai Parkolási Kft. látja el, melynek 100%-os tulajdonosa a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata.

Hova fut be a parkolási bevétel?

A parkolás üzemeltetéséből származó bevétel egyenesen az Önkormányzathoz kerül.

Milyen önkormányzati és egyéb kontrollt gyakorolnak a bevételek felett és mi biztosítja az átláthatóságot?

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 35/2013 (V.31.) önkormányzati rendeletének 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételeket, azok felhasználását a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint a közzétett adatok félévenkénti aktualizálásáról.”

Mekkora a nettó parkolási bevétel, ami az önkormányzatnál maradt?

Bruttó 2014 év 2015 év 2016 év
Kerület Főváros Kerület Főváros Kerület Főváros
Bevétel 0 0 224 230 182 17 477 742 736 757 573 73 376 189
Kiadás 304 114 376 0 486 064 123 11 294 991 908 563 193 68 874 274
Egyenleg -304 114 376 0 -261 833 941 6 182 751 -171 805 620 4 501 915

 

Bruttó 2017 év 2018 év
Kerület Főváros Kerület Főváros
Bevétel 791 283 719 80 592 416 1 081 743 120 113 154 106
Kiadás 950 067 427 68 255 951 968 941 081 78 225 028
Egyenleg -158 783 708 12 336 465 112 802 039 34 929 078

A fenti táblázat azonban nem ad teljes képet a kerületi rendszer mibenlétéről, ezért fontos a kedvezményeket és az azok miatti bevételkiesést is számításba venni.

Miért veszteséges a parkolás?

A parkolási tevékenység negatív eredményét 2014. és 2017. között a beruházások okozzák, amelyek a fizetős parkolással kapcsolatosak.

Ezek a következők:

 • Forgalomtechnikai vizsgálathoz és tervhez kapcsolódó kiadások
 • Parkolóautomaták beszerzése
 • Automaták ki- és áthelyezése
 • Parkolási övezet kialakítása, bővítése
 • Információs táblák kihelyezése
 • PDA készülékek beszerzése
 • Óbudai Parkolási Kft. új székhelyének ingatlan vásárlása és annak felújítása

Az Óbudai Parkolási Kft. által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények darabszáma, valamint az abból származó bevételek a 2017-es évben:

2017 Bérlői

kedvezmény

Alkalmazotti

kedvezmény

Egészségügyi

hozzájárulás

Egyedi

kedvezmény

Gazdálkodói

hozzájárulás

Gyermek-szállítási

kedvezmény

Darab 712 1 276 109 719 178 547
Bevétel 2 403 600 55 519 290 276 770 2 192 740 452 120 1 389 380

 

2017 Háziorvosi

kedvezmény

Kedvezményes alkalmazotti

kedvezmény

Lakossági várakozási hozzájárulás Lakossági várakozási kedvezmény Övezeten kívüli kedvezmény Összesen
Darab 29 346 11 074 221 4 496 19 707
Bevétel 73 660 4 411 965 31 468 130 6 120 425 11 432 540 115 740 620

 

Az Óbudai Parkolási Kft. által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények darabszáma, valamint az abból származó bevételek a 2018-as évben:

 

2018 Bérlői

kedvezmény

Alkalmazotti

hozzájárulás

Egészségügyi

hozzájárulás

Egyedi

kedvezmény

Gazdálkodói

kedvezmény

Gyermek-szállítási

kedvezmény

Darab 965 1 381 123 755 180 604
Bevétel 3 023 350 61 234 030 312 420 2 222 410 457 200 1 534 160

 

2018 Háziorvosi

kedvezmény

Kedvezményesalkalmazotti

kedvezmény

Lakossági várakozási hozzájárulás Lakossági várakozási kedvezmény Övezeten kívüli kedvezmény Összesen
Darab 31 372 11 898 179 4 412 20 900
Bevétel 78 740 4 739 197 33 868 960 5 421 700 11 214 060 124 106 227
Mire költi az önkormányzat a hozzá kerülő nettó nyereséget?A parkolás üzemeltetéséből származó bevételek felhasználásáról a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről szóló 35/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletének 16. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételek szolgáltatás ellátásához szükséges költséggel csökkentett része kizárólag a közterületek állapotának javítására fordítható.”

Hogy oldják meg a határoló utcák problémáját, ha valaki az adott út túloldalán érvényes zónába fizet be?

Budapest főváros Közgyűlésének Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) rendeletének 48. § (3a) bekezdése rendelkezik az alábbiak szerint: „Nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a gépjármű két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik és

 1. a) a parkolójegyet a szomszédos kerületi önkormányzat területén, azonos díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltották meg, vagy
 2. b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert a szomszédos kerületi önkormányzat területén azonos díjövezetre érvényes kóddal indították el.”

A fenti rendelkezés és a kialakult gyakorlat értelmében, továbbá a visszaélések elkerülése érdekében, amennyiben az ügyfél a szomszédos kerületi önkormányzat területén, de eltérő díjövezetben váltja meg a parkolójegyét, úgy pótdíj kerül kiszabásra. Ugyanakkor az ügyfél által hibásan megfizetett parkolójegy díja nem kerül sem beszámításra, sem visszafizetésre. Így nem történik elszámolás a szomszédos kerülettel.

Mi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának véleménye a fővárosi parkolás egységesítésének kérdéséről?

Alapvetően jónak tűnik az egységes fővárosi parkolási rendszer, de bizonyos feltételeket ehhez biztosítania kell a Fővárosnak annak érdekében, hogy ez egyoldalúan ne sújtsa a külső kerületben élőket. A III. kerület ugyanis alapvetően a fizető parkolást azért vezette be, mert 2010. előtt a Fővárostól semmilyen segítséget nem kaptunk az agglomerációból bejövő forgalom kapcsán és a II. és XIII. kerület már bevezette a fizető parkolást, így kerületünk P+R parkolóvá vált. Elsődlegesen az agglomerációból bejövő forgalom kérdéskörével kell foglalkozni, arra valamilyen megoldást találni a városhatáron dugódíj bevezetésével, továbbá jóval nagyobb számú P+R pakolók építésével szintén a városhatáron. Fontos, hogy azok a kedvezmények, amelyek a kerületi polgárok számára a jelenlegi III. kerületi parkolási rendszerben elérhetők, azok egy egységes fővárosi rendszerben is biztosítottak legyenek. Nem utolsó sorban pedig, hasonlóképpen fontos lenne a kötöttpályás közlekedés fejlesztése, azaz az 1-es villamos esztergomi vasútvonalig történő meghosszabbítása.

Jelenleg hol tart Kaszásdűlőn a fizetőparkolás bevezetése?

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata lakossági igények nyomán történő kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése 2018. februárjában úgy döntött, hogy a kijelölt területet bevonja a fizető övezetbe és meghatározta a zónabesorolást is. Ezt követően a kerületi képviselő-testület is döntött a fizetőparkolás bevezetéséről, elkészültek a forgalomtechnikai tervek, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata beszerezte a fizetőparkolás üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát és megkötötte a vonatkozó megállapodásokat. A forgalomtechnikai kivitelezés és a parkolóórák telepítése után, 2019. június 3-án elindult a rendszer tesztelése a kijelölt területen.

Bár a Fővárosi Közgyűlés az 51/2018. (ll. 14.) Főv. Kgy. rendeletével elfogadta a kaszásdűlői díjfizető zóna bevezetését, Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 2019. májusi levélben arról tájékoztatta az óbudai önkormányzatot, hogy

a Főváros mégsem kívánja a fizetőparkolást bevezetni a tulajdonában és kezelésében lévő kaszásdűlői közterületeken.

Mivel a korábban meghatározott övezetben elszórtan, sziget-szerűen helyezkednek el a III. kerület és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületek, ezért a fizetőparkolás bevezetése ebben a formában nem hozta volna a helyi lakosok által kívánt eredményt. A fővárosi tulajdonú, így ingyenessé váló várakozóhelyeken, különösképpen a Reviczky ezredes utca környékén, amelynek lakói elsőként kezdeményezték a terület fizetős övezetbe vonását, hatalmas túlterheltség lenne tapasztalható. Ez nem csillapítaná, hanem tovább fokozná a környéken lakók parkolási nehézségeit.

Tekintettel a megváltozott körülményekre, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fővárosi Önkormányzat azon üléséig elhalasztja a kaszásdűlői várakozási övezetben a fizetőparkolás bevezetését, míg napirendre nem tűzik a szükséges együttműködési megállapodás tárgyalását.

A Kaszásdűlőn kialakításra kerülő várakozási övezet területére megfizetett díjak visszaigényelhetőek?

A Kaszásdűlőn létesítendő 5. díjtételű várakozási övezetre megfizetett hozzájárulások és kedvezmények díja – az övezeten kívüli kedvezmény kivételével – a fizetőparkolás bevezetésének elhalasztása okán visszaigényelhető. Ez történhet személyesen az Óbudai Parkolási Kft. ügyfélszolgálati irodájában, vagy elektronikusan úton az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu címen. Előbbi esetben az okmányok bemutatásával történő beazonosítást és a szükséges nyomtatvány kitöltését követően a pénztárban, míg utóbbi esetben írásos nyilatkozat formájában az engedély számának, az érintett gépjármű rendszámának, valamint a visszatérítendő összeg, az igénylő nevének és bankszámlaszámának megadásával.