GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

 

Lehet-e időpontot foglalni az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címen?

Időpontfoglalásra e-mail útján nincs lehetőség. Kérjük hívják Call Centerünket a 06-21-208-8002 helyi tarifával hívható számon, vagy foglaljanak időpontot honlapunkon (http://ugyfelablak.obudaiparkolas.hu/login) keresztül.

 

Hogyan lehet befizetni a bruttó 2.540 Ft összegű költségtérítési díjat és a kedvezménydíjakat?

Ügyfeleink teljesíthetik a befizetéseket:

  • személyesen a 1035 Budapest, Vihar u. 17. szám alatti Ügyfélszolgálat pénztárában készpénzben vagy bankkártyával, illetve
  • az ügyintézést megelőzően banki átutalással a 12001008-01367726-00300005 számú bankszámlára. A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és a befizetés jogcímét! A banki átutalás teljesítéséről szóló igazolást szíveskedjen magával hozni a személyes ügyintézéshez.

 

Meddig érvényesek a kiadott várakozási engedélyek?

A Társaságunk által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

Ez alól kivételt képez:

  • a gyermekszállítási kedvezmény, amely a tárgyév szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig érvényes, és
  • az egyedi kedvezmény, amely a kedvezményben meghatározott ideig érvényes.

 

Minden évben szükséges új kérelmet benyújtani?

Igen. A vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet értelmében a korábban kiadott engedélyek meghosszabbítására nincsen lehetőség, minden évben új kérelmet kell benyújtani. Az elbírálás során évente megvizsgáljuk a jogosultsági feltételek teljesülését, emiatt valamennyi okmány és irat bemutatása, illetve benyújtása ismételten szükséges.

A fentiekkel áll összhangban, hogy az Info tv. 4. § (2) bek. szerinti célhoz kötöttség követelményéből fakadóan nincs jogszabályi felhatalmazásunk az előző évi kérelmekhez kapcsolódóan kezelt adatok felhasználására a tárgyévi kérelmekkel kapcsolatban.

 

Óbudai címem nem az állandó lakcímem, csupán tartózkodási helyem, jár-e nekem a parkolási kedvezmény?

A bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek abban az esetben vehetnek igénybe bérlői kedvezményt, ha érvényes bérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződéssel rendelkeznek és a lakás bérbeadója III. kerületi lakos vagy III. kerületi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező nem természetes személy. A bérlői kedvezmény lakásonként egy gépjárműre igényelhető.

 

Lakástulajdonom van Óbudán, de az nem állandó lakcímem, jogosult vagyok-e parkolási kedvezményre?

A parkolási kedvezményre való jogosultság alapja a III. kerületi várakozási övezeten belüli lakóhely, azaz a lakcímkártyán szereplő állandó lakcím, nem pedig a lakóingatlan tulajdonjoga. Állandó lakcím hiányában a tulajdonosoknak nem áll módunkban kedvezményt biztosítani.

 

Mozgásában korlátozott személyként szükséges-e parkolási kedvezményt igényelnem?

Amennyiben Ön rendelkezik mozgáskorlátozott személy számára biztosított parkolási igazolvánnyal, úgy nem szükséges parkolási kedvezményt igényelnie.

 

Mit kell hoznom, ha a munkáltatómtól kizárólagos használatba kapott gépjárműre szeretnék kedvezményt igényelni?

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott „cégautó” esetén a kérelemhez mellékelni kell:

  • munkáltatói nyilatkozatot az autó kizárólagos használatba adásáról,
  • munkáltató 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
  • munkáltató képviselőjének hatályos aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját,
  • lízingelt vagy tartósan bérelt gépjármű esetén az ezt igazoló okiratokat.

 

Miért volt szükség a díjfizetős parkolás bevezetésére és új övezetek bevonására?

A fizetős parkolás bevezetésére nem bevételszerzési célból, hanem a Belső-Óbudát korábban jellemző forgalomtechnikai, parkolási problémák kezelése érdekében volt szükség, hogy enyhüljenek a városrészben az agglomerációból érkezők által generált közlekedési problémák, mivel a helyzetet súlyosbította a II. és a XIII. kerületi fizetős parkolás bevezetése, illetve az ottani övezeti határok módosítása.

 

Lakosságbarát-e Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának parkolási rendelete?

Az igénybe vehető és más kerületekben nem, vagy csak részben elérhető kedvezményeket is számba véve, összességében egy fővárosi szinten egyedülállóan lakosságbarát rendszer került bevezetésre. A fizetős parkolás bevezetését lehetővé tévő III. kerületi rendelet megalkotásakor és minden módosításakor alapvető cél, hogy a kerületi lakosság részére a lehető legtöbb kedvezmény kerüljön biztosításra és a legtöbb élethelyzetre elfogadható megoldás szülessen.

 

Milyen tulajdonosi modell alapján üzemeltetik a parkolást a III. kerületben?

A III. kerületben a parkolás üzemeltetését a kizárólag az erre a feladatra létrehozott Óbudai Parkolási Kft. látja el, melynek 100%-os tulajdonosa a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata.