Bankszámláink

Bankszámlaszámok

Regisztrációs/költségtérítési díj bankszámla: 12001008-01367726-00300005
/IBAN:HU 44 12001008-01367726-00300005/

A regisztrációs/költségtérítési díj bankszámlára kell befizetni az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. által kiadott hozzájárulások és kedvezmények díjait.

A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a kérelmező nevét, a rendszámot és az engedély számát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az átutalások beérkezése és könyvelése igénybe vehet két-három munkanapot. Kérjük az engedélye státuszáról érdeklődjön Call Centerünkben vagy az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu e-mail címen.

Kerületi pótdíj bankszámla: 12001008-00131713-05800001

/IBAN: HU 04  12001008-00131713-05800001/

A kerületi pótdíj bankszámlára kell teljesíteni a gépjármű szélvédőlapátján elhelyezett pótdíj értesítő („piros zacskó”), vagy az azon feltüntetett fizetési határidők elmulasztása esetén a postai úton kézbesített fizetési felszólítás alapján a pótdíj összegét.

A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a rendszámot, a befizető azonosítót vagy lapazonosítót, felszólítást követően az ügyiratszámot is.

Fővárosi pótdíj bankszámla: 12001008-00131713-06300009

/IBAN: HU 54  12001008-00131713-06300009/

A fővárosi pótdíj bankszámlára kell teljesíteni a gépjármű szélvédőlapátján elhelyezett pótdíj értesítő („piros zacskó”), vagy az azon feltüntetett fizetési határidők elmulasztása esetén a postai úton kézbesített fizetési felszólítás alapján a pótdíj összegét.

A közlemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a rendszámot, a befizető azonosítót vagy lapazonosítót, felszólítást követően az ügyiratszámot is.

Közlemény nélküli befizetéseket nem áll módunkban elfogadni, mivel azokat beazonosíthatatlanság okán nem tudjuk könyvelni!

Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott díjat mely bankszámla számra kell teljesíteni, úgy javasoljuk, hogy kérdésével forduljon Társaságunk telefonos, vagy személyes ügyfélszolgálatához, illetve kérjen e-mail formájában tájékoztatást.

Általános tudnivalók

Pótdíj összegének számítása

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 15/C. § (1) bekezdése értelmében, ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. Továbbá a (2) bekezdés szerint a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

A hivatkozott törvény alapján az alábbiak szerint alakulnak várakozási övezeteinkben a fizetendő várakozási- és pótdíjak:

B Várakozási övezet:

  • Várakozási díj: 450 Ft/óra
  • Kkt. szerinti várakozási és pótdíj összege:
  • 15 naptári napon belül: 6.750 Ft
  • 15 naptári nap után: 18.450 Ft

C Várakozási övezet:

  • Várakozási díj: 300 Ft/óra
  • Kkt. szerinti várakozási és pótdíj összege:
  • 15 naptári napon belül: 3.900 Ft
  • 15 naptári nap után: 12.300 Ft

 

Határidők számítása
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a 8:3. § (3) bekezdése szerint, ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

Mindez azt jelenti, hogy ha a pótdíj befizetésére nyitva álló határidő munkaszüneti napon jár le, azaz a 15. nap szombat, vasárnap, ünnepnap, stb., akkor az azt követő munkanapon (pl. hétfőn) is határidőben teljesít, ha a 15 napon belüli összeget fizeti be.

Fontos, hogy a pótdíj befizetésére nyitva álló határidőket naptári napban kell számolni, nem munkanapban!

Befizetések elszámolása részteljesítés vagy több tartozás esetén

A Ptk. 6:46. § Elszámolás több tartozás esetén című bekezdése alapján végzi Társaságunk a befizetések könyvelését, amely a következő:

Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt – ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel – elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.