2018-02-20

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket hogy a Fővárosi Közgyűlés 2018. január 24-én meghozott határozata alapján módosul a 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet. A rendeleti változás értelmében a Társaságunk üzemeltetésébe eső várakozási díjzónákban fizetendő tarifák emelkednek. A jelenlegi 5. díjtételű várakozási övezet (175 Ft/óra) 4. díjtételű várakozási övezet lesz 265 Ft/óra tarifával, míg a 4. díjtételű várakozási övezet (265 Ft/óra) 3. díjtételű várakozási övezet lesz 350 Ft/óra tarifával.

A díjzónák tarifáinak emelkedése az adott várakozási övezetben fizetendő várakozási díjon felül érinti a pótdíjak és az egyes kedvezmények díjainak összegeit is.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 15/C. § (1) bekezdése értelmében, ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. Továbbá a (2) bekezdés szerint a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

A hivatkozott törvény alapján az alábbiak szerint alakulnak az övezetenként fizetendő várakozási- és pótdíjak:

 • 3. Várakozási övezet:
  • Várakozási díj: 350 Ft/óra
  • Kkt. szerinti várakozási és pótdíj összege:
   • 15 naptári napon belül: 4 550 Ft
   • 15 naptári nap után: 14 350 Ft

 

 • 4. Várakozási övezet:
  • Várakozási díj: 265 Ft/óra
  • Kkt. szerinti várakozási és pótdíj összege:
   • 15 naptári napon belül: 3 445 Ft
   • 15 naptári nap után: 10 865 Ft

 

Az egyes kedvezmény díjak emelkedésével kapcsolatban bővebb tájékoztatás iránt Társaságunk call centerénél a +36 21 208 8002 számon, vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu. címen érdeklődhetnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az övezeti határok nem változnak és a maximális várakozási idő továbbra is 3 óra marad.

A fenti változás hatálybalépésének napja 2018. március 17., azonban a 4 napos ünnepre tekintettel 2018. március 19. napjától, hétfőtől szükséges a megemelkedett összegű várakozási díjat (és pótdíjat) megfizetni a kerület díjfizető várakozási övezeteiben történő parkolás során.