Mobilfizetés

Bevezetés

A 2011. évi CC. törvény értelmében a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás mobilfizetési úton történő értékesítése 2014. július 01. napjától kezdődő hatállyal kizárólag a nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül értékesíthető. A nemzeti mobil fizetési rendszer működtetésére a Kormány vonatkozó rendeletével a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-t jelölte ki.

Mobiltelefon segítségével percalapú díjfizetéssel is kiegyenlítheti a várakozás (parkolás) ellenértékét. A társaságunk által üzemeltetett területeken előzetes regisztráció nélkül, illetve előzetes regisztrációval fizethet mobiljával. Parkolóhelyeinken a regisztráció nélküli és, a regisztrációval történő mobilparkolási rendszert a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. üzemelteti. A díjfizetés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével mobilszolgáltatójának (Telenor, Telekom, Vodafone) rendszerén keresztül történik.

 

A mobilfizetési szolgáltatás igénybe vétele

Mobilparkolás menete előzetes regisztráció nélkül:

 • a jegykiadó automatára kihelyezett parkolási zónamatricán megjelölt telefonszámra kell az SMS-t elküldeni az ott feltüntetett módon. Figyelembe kell venni, hogy melyik szolgáltatónál (Pl.: Telekom, Vodafone, Telenor) van érvényes előfizetése vagy feltöltőkártyája. A szolgáltatónak megfelelő előhívószámot kell használni (20/30/70),
 • az SMS-nek csak a rendszámot kell tartalmaznia, kötőjelek nélkül, pl.: ABC123,
 • a rendszám SMS-ben való elküldését követően a szolgáltató visszaigazoló SMS-t küld (sikeres ügyfélrendelkezés), amivel igazolja a mobiltelefonos parkolási díjfizetés megtörténtét. A várakozási díj (parkolás) összege az előfizetés aktuális havi egyenlegéhez adódik hozzá, vagy feltöltőkártya esetén annak összegéből kerül levonásra,
 • a parkolás befejeztével a stop szót kell elküldeni ugyanarra a telefonszámra, amellyel így leállítható a parkolás. A mobilfizetés leállításáról a szolgáltató szintén visszaigazoló SMS-t küld.

 

Mobilparkolás előzetes regisztrációval:

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. főoldaláról elérhető regisztrációs felületen (https://www.nemzetimobilfizetes.hu/customers/regisztracio) a szükséges adatok megadásával és a szerződéses feltételek elfogadásával lehetséges az előzetes regisztráció.

Telefonhívással:

Telefonhívással az alábbi Nemzeti Mobilfizetés Zrt. viszonteladói partnereknél indíthat parkolást:

Telefonhívással indított parkolás előnye:

Mindenki számára elérhető a szolgáltatás, ennek feltétele azonban a mobilfizetés szolgáltatói támogatása. Gyors mobilparkolás indítást tesz lehetővé és a leggyorsabb visszaigazolási módot jelenti.

Telefonhívással indított parkolás hátránya:
 • Kizárólag egy adott telefonszámhoz rendelt rendszámú gépjárművekre vehető igénybe.
 • A parkolási zónamatricán található telefonszámok felhívása után indul el a parkolás, ami ugyanezen a telefonszámon állítható le.

 

Mobilparkolás telefonhívással csak arra a rendszámra indítható el, amelyhez a regisztráció során ezt már korábban hozzárendelte a www.nemzetimobilfizetes.hu oldalon.

  • Indítás: +36 1 989 ZÓNA (Pl.: +36 1 989 1234)
   A hívást követően egy női hang igazolja vissza a parkolás sikeres elindítását: “Parkolás indítás kérését feldolgoztuk. Parkolása elindult.”

 

 • Leállítás: +36 1 989 ZÓNA  (Pl.: +36 1 989 1234)
  A hívást követően egy férfihang igazolja vissza parkolása sikeres leállítását: “Parkolás leállítási kérését feldolgoztuk. Parkolását leállítottuk.”

 

SMS küldéssel:

SMS küldéssel az alábbi Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladóknál indíthat parkolást:

SMS-sel indított parkolás előnye:

Az ügyfél által megadott rendszámra és időtartamra indítható parkolás – a mobilfizetési partner szolgáltatásának függvényében. Határozott időtartamú parkolás esetén nem kell leállító SMS-t küldeni.SMS-sel indított parkolás hátránya:

 • A leghosszadalmasabb fizetési mód.

 

A parkolás a gépjármű rendszámának a parkolási zónamatricán található telefonszámok egyikére elküldött SMS-sel indul el és a STOP szó elküldésével áll le.

SMS üzenet küldésével bármely regisztrált rendszámra indítható parkolás.

  • Indítás: +36 30 344 4805
   Küldendő SMS szövege: ZÓNA Rendszám

 

 • Leállítás: +36 30 344 4806
  Küldendő SMS szövege: STOP RENDSZÁM
Mobilparkolás mobilapplikációval

Mobilalkalmazással az alábbi Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladói partnereknél indíthat parkolást:

A mobilapplikációval indított parkolás előnye:
 • A kommunikációs költség a mobilinterneten keresztül indított mobilparkolás esetén a legalacsonyabb. Gyors mobilparkolás-indítást tesz lehetővé.
Mobilapplikációval indított parkolás hátránya:
 • Kizárólag okostelefonnal rendelkezők számára hozzáférhető. Az alkalmazás letöltése és telepítése egyszeri hosszabb időráfordítást igényel. A szolgáltatás elérhetőségét befolyásolja a mobilinternet minősége.

 

Az ingyenes mobilparkolás-applikáció a parkolási zónamatricán található QR kód leolvasásával vagy a https://app.nemzetimobilfizetes.hu oldalon vagy az alábbi  QR kódról tölthető le. Az applikáció lehetővé teszi a parkolás elindítását és leállítását, valamint a parkolás díjának azonnali utalását is.

A szolgáltatás igénybevételét egyszerűsítő alkalmazás segítségével kényelmesen parkolhat Budapest és számos vidéki város közterületi várakozóhelyein, továbbá lehetőséget biztosít e-matrica vásárlására.

Az applikáció parkolási funkciójának használata során telefonba épített GPS segítségével történik meg a helymeghatározás, ezt követően jelenik meg a térképen a készülék helyzete.  Kérjük, minden esetben ellenőrizze a helymeghatározás pontosságát! Amennyiben a térképen a jármű helyzete nem egyezik meg a parkolás helyszínével, úgy a térképen szükséges módosítani a gépjármű pontos helyszínét, ezt követően indítható a parkolás határozott vagy határozatlan időre, területeinken a gazdálkodói várakozási hozzájárulás kivételével legfeljebb 3 órára.

Az applikáció nem megfelelő használatából eredő pótdíjazási események kapcsán kártérítési igényt az applikáció forgalmazójának, illetve üzemeltetőjének nem áll módjában teljesíteni.

 

Fontos!

 

A parkolási díjfizetés esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelenti az érvényes jogosultság meglétét. A vásárlás sikerességét (visszaigazoló SMS-ben sikeres ügyfélrendelkezés) a hozzá tartozó érvényes jogosultságot (RDSZ, zónakód, óránként fizetendő várakozási díj stb.) minden esetben ellenőrizze le, az ebből eredő esetleges pótdíj követelések minden esetben a vásárlót terhelik.

Amennyiben a mobilvásárlás során hibát tapasztal, úgy az érvényes jogosultság megváltásáról más módon szükséges gondoskodnia, elkerülve a pótdíj kiszabását. /applikáció, hívás, SMS, parkoló automata/ Parkolás indítása során minden esetben ellenőrizze a zónakódot, rendszámot és felségjelet, az ebből eredő esetleges pótdíj követelések minden esetben a vásárlót terhelik.

Autóját ne hagyja várakozási díj megfizetése nélkül.

Határozatlan időre történő indítás esetén kérjük, vegye figyelembe a várakozási övezetben meghatározott maximális várakozási időtartamot!

 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. elérhetőségei

 

A mobilparkolási szolgáltatással kapcsolatban bővebb információkat a www.nemzetimobilfizetes.hu oldalon talál, míg az egyszerűsített mobilparkolási ügyféltájékoztató itt érhető el.