A kedvezmények igénybevétele

Az Óbudai Parkolási Kft. által kiadott várakozási hozzájárulások és kedvezmények az alábbi területeken és időkorlátokkal biztosítanak kedvezményes várakozási (parkolási) lehetőséget az arra kijelölt helyeken:

Lakossági várakozási hozzájárulás (lakosok és bérlők, használók számára is) és lakossági várakozási kedvezmény:

Az állandó lakóhely (bérlők, használók esetén tartózkodási hely) szerinti várakozási övezet teljes területén időkorlát nélkül.

Gazdálkodói várakozási hozzájárulás:

A gazdálkodó kérelemben megjelölt székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti várakozási övezet teljes területén alkalmanként a megengedett maximális várakozási időtartamra.

Egészségügyi várakozási hozzájárulás:

A III. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időkorlát nélkül.

Övezeten kívüli kedvezmény:

A III. kerület várakozási övezeteinek teljes területén napi 90 perc időtartamra. A várakozás, valamint a napi másfél óra megszakítható és az övezetek között felosztható 15 perces egységekben.

Gyermekszállítási kedvezmény:

A várakozási övezetben lévő bölcsőde, közoktatási-nevelési intézmény épületének a 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletben meghatározott környezetében 8.00 és 9.30 óra, valamint 12.30 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 60-60 perc időtartamra. A 60 perces időtartamok nem szakíthatók meg és nem oszthatók fel intézmények között.

Alkalmazotti kedvezmény:

3. és 4. övezeti székhely, telephely, fióktelep esetén kizárólag az 4. várakozási övezet területén, 5. övezeti esetén az 5. övezetben időkorlátozás nélkül.

Kedvezményes alkalmazotti kedvezmény:

A 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott intézmény épületének a rendelet 1. számú mellékletben meghatározott környezetében időkorlát nélkül.

Háziorvosi kedvezmény:

A III. kerületi várakozási övezetben lévő rendelő épületének a 34/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletben meghatározott környezetében időkorlát nélkül.

A felsorolt hozzájárulások/kedvezmények díjtételei az alábbi hivatkozáson elérhető táblázatban találhatóak:

Hozzájárulások és kedvezmények díjai

Amennyiben nem biztos abban, hogy az adott hozzájárulás/kedvezmény esetén mely díj(ak) vonatkoznak Önre, úgy segítség gyanánt forduljon Társaságunk telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatához, illetve kérjen e-mail formájában tájékoztatást.